מדיניות פרטיות

משרד קן – דרור & הראל ושות', עורכי- דין ומגשרים (להלן: "הפירמה" או "אנו") רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים באתר הפירמה שכתובתו – https://kdh-law.co.il/ (להלן: "האתר"). מסמך זה מפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר וסוקר, בין השאר, את האופן בו אנו משתמשים במידע שנאסף מהמשתמשים באתר.

המידע שייאסף (כהגדרת מונח זה להלן) ישמר במאגרי מידע של הפירמה והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האישי המפורט להלן. בעצם המשך גלישתך באתר הנך מביע הסכמתך למדיניות זו ולאיסוף מידע אישי אודותיך לפי מדיניות זו, כמפורט להלן.

במדיניות זו פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד.

 1. סוגי המידע שאנו אוספים

  בעת שימוש באתר, ועל מנת שנוכל להיענות לפניות שתבקשו להעביר אלינו באמצעות האתר (לרבות הרשמה לקבלת עדכוני הניוזלטר שלנו , אנו עשויים לבקש מכם פרטי מידע אישיים, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ,
  כמו כן, cookies המופעלים באתר (כמפורט להלן) עשויים לאסוף פרטי מידע נוספים, כגון זמני כניסה ויציאה מהאתר, אתר האינטרנט שממנו המשתמש הגיע לאתר וכו'. המידע המפורט בסעיף 1 זה יכונה להלן "המידע שנאסף".
 2. מטרות האיסוף והשימוש במידע:

  אנו עושים שימוש במידע שנאסף למטרות הבאות:
  יצירת קשר ומתן שירותים;
  שליחת ניוזלטרים, פרסומים משפטיים, ותכנים שיווקיים ופרסומיים של המשרד;
  אבטחת מידע;
  תפעול האתר, פיתוחו, שיפורו וניהולו על פי הוראות כל דין.
  הפירמה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, הפירמה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 3. מסירת מידע לצד שלישי

  אנו רשאים להעביר את המידע שנאסף לצדדים שלישיים במקרים הבאים:

  ליועצים, או לנותני שירותים מטעמנו, לצורך מתן השירותים הניתנים לנו בקשר עם האתר או בקשר עם פנייתך אלינו באמצעות האתר (לדוגמא: פרטי קשר שתזין באמצעות האתר עשויים להישמר אצל הגורם המפעיל את האתר עבור המשרד; במקרה של מועמד לעבודה, אנו עשויים להעביר את פרטי יצירת הקשר של המשתמש למכון מיון מטעמנו);
  אם נארגן את פעילותנו במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג עם גוף אחר, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;

  במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבנינו ו/או מטעמנו, ככל שיידרש בקשר עם התמודדות עם מחלוקת כאמור.
 4. Cookies
  האתר משתמש ב-cookies . ה- cookies הינם קבצים המורדים למכשיר ממנו הנך גולש באתר (מחשב, טלפון חכם וכו') ואשר מאחסנים סוגי מידע שונים על גבי מכשירך, בכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת cookies ולמחוק cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 5. שינויים במדיניות הפרטיות
  אנו רשאים לעדכן, מעת לעת, את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של שינוי כאמור, אנו נציג את המדיניות המעודכנת באתר זה. אנו ממליצים לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף תוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום שפורסמה באתר הודעה על עדכון מדיניות הפרטיות. כל שאר השינויים, וכן שינויים מהותיים שהדין מחייב שייכנסו לתוקף באופן מיידי, ייכנסו לתוקף מיד עם פרסום המדיניות המעודכנת באתר. אנו נראה בהמשך שימושך באתר לאחר עדכון מדיניות זו כהסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך.
 6. זכות עיון ותיקון המידע
  הנך זכאי/ת לעיין במידע שהפירמה שומרת אודותיך ולבקש לתקן את המידע שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והכל בהתאם להוראות הדין. ככל שברצונך לעשות כן, אנא צרו עמנו קשר, בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים להלן.

יצירת קשר

אם יש לכם שאלות בקשר עם מדיניות פרטיות זו, אתם מוזמנים לפנות אלינו בדרכים הבאות:

טופס יצירת קשר
דואר אלקטרוני: INFO@KDH-LAW.CO.IL
פקס: 04-9112113

כדי שנוכל לטפל בפנייתכם באופן מיטבי, אתם מתבקשים לציין בפניה את שמכם המלא ופרטים ליצירת קשר אתכם (כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון).

מדיניות זו עודכנה לאחרונה ביום 20.02.2022

שתף עמוד:

יצירת קשר

לכל שאלה חייגו: