ביטוח חיים וביטוח מנהלים

תוכנית ביטוח סוציאלי/פנסיוני אשר שווקה החל משנות השישים ומטרתה הייתה לאפשר לשכירים ו/או לבעלי שליטה לחסוך לפנסיה תוך הבטחת סכומי ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה ותשלום לשארים במקרה פטירה. תוכניות הביטוח הללו חסו תחת תקנות קופות הגמל. בתחילה שווקה תחת תוכניות ביטוח בשם "מעורב" אשר הבטיחו סכומי חסכון הוניים דהיינו סכומים חד פעמיים בעת הפרישה או בשמם: "קופת גמל לתגמולים". במועד מאוחר באמצע שנות ה-80 נהגתה לראשונה ע"י חברת הביטוח "הסנה" תוכנית ששמה המקורי היה "עדיף". תוכנית ביטוח מנהלים זו הייתה למעשה קופת גמל לקצבה שאפשרה בעת הפרישה להחליט האם למשוך את הסכומים בסכום חד פעמי (היוון של הקצבאות העתידיות) או לחילופין, לקבל סכומי קצבה תוך הבטחה למינימום קצבאות (בתחילה 120 קצבאות).החל משנת 2008 תוכניות מסוג זה מיועדות לקצבה בלבד.

קרנות פנסיה

מכשיר חסכון פנסיוני סוציאלי. קרנות פנסיה נחלקות למעשה לשלושה סוגים שונים: תקציבית, ותיקה וחדשה. פנסיה תקציבית – העמיתים בפנסיה זו היו בעיקר עובדי מדינה אשר למעשה כחלק מתנאי עבודתם חסך להם המעסיק כספים לגל פנסיה מבלי שהפקידו דבר ממשכורתם ללא הפקדת דמי גמולים של העובדים.

שתף עמוד:

יצירת קשר

לכל שאלה חייגו: