ביטוח רכב מקיף

ביטוח רכב טומן בחובו מס' ביטוחים ע"פ הפירוט הבא: מכסה נזקים לרכב ולרכוש הזולת כתוצאה משימוש ברכב. קיימת חשיבות למסור נתונים מדויקים לפני תחילת הביטוח לרוב גיל הנוהג, נהיגה של נהג צעיר, היקף המיגון ותקינותו וכיוב'. הביטוח מכסה נזקים הנגרמים עקב: אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, התנגדות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא, גניבת הרכב וכל נזק שנגרם עקב גניבה או ניסיון גניבה, נזקים הנגרמים עקב נזקי טבע כגון שיטפון, ברד, שלג. מעשה זדון שלא ע"י המבוטח או מי מטעמו. כן כולל הביטוח כיסוי עבור חבות המבוטח בשל נזק שיגרם לרכוש או לצד שלישי כתוצאה משימוש ברכב.

ביטוח צד שלישי

למעשה כיסוי חלקי אשר מכסה נזקים לרכב ורכוש הזולת בלבד (צד שלישי) כתוצאה משימוש ברכב. חשוב להדגיש כי הכיסוי כולל טיפול משפטי בתביעות צד ג'. ביטוח חובה: פוליסה המכסה נזק גוף שנגרם לנהג, לנוסעים ולהולכי רגל שנפגעו כתוצאה משימוש בכלי הרכב בהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי וחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

שתף עמוד:

יצירת קשר

לכל שאלה חייגו: