ביטוח רכוש – דירה ועסק

ביטוח דירה

ביטוח דירה נועד לכסות מקרי ביטוח הנובעים בין היתר מפריצה, גניבה, נזקים ישירים ועקיפים שאירעו לרכוש ו/או לגופם של אנשים שנפגעו ואינם מדרי הבית. חשוב להדגיש כי בניגוד לדעה הרווחת ביטוח דירה כולל גם נזקים לצד ג' אשר נפגע ע"י דיירי הבית גם מחוץ לכותלי הדירה.

ביטוח עסק

ביטוח עסק – ביטוח לבתי עסק הכולל מבנה בסיסי ובו כיסויים לנושאים הבאים: נזק כתוצאה מאש למבנה ולבית העסק, נזק כתוצאה מפריצה ושוד, אובדן רווחים לעסק כתוצאה מנזקים, גניבה של הכספים בקופה ובהעברה, סחורה בהעברה, ציוד אלקטרוני, חבות חוקית של בעל עסק לנזק רכוש או גוף לזולת (צד ג'), חבות חוקית של בעל העסק לנזק גוף לעובדים וכן יכול לכלול כיסוי תאונות אישיות לבעל העסק ולעובדיו. למידע נוסף על ביטוח עסק.

שתף עמוד:

יצירת קשר

לכל שאלה חייגו: