אובדן כושר עבודה

רבים מבטחים עצמם בביטוח חיים או ביטוח פרטי, אך אינם מודעים על סעיף מאוד חשוב אובדן כושר עבודה. סעיף זה אמור להגן עליהם באמצעות הביטוח כאשר לא יוכלו לעבוד. מבחינת הכנסה ישולם למבוטח סכום כסף אשר יהווה תחליף לפרנסה ולהכנסה החודשית במקרה וחלילה ייפצעו, יחלו וכדומה. במידה שמבוטח יוכר כמי שאיבד את כושר העבודה שלו, על פי התנאים בפוליסת הביטוח, תישא חברת הביטוח בסכום תגמולי הביטוח שהתחייבה לשלם בפוליסת הביטוח.

על מנת שמבוטח ייחשב כבלתי כשיר לעבודה, עליו לאבד למעשה את כושר עבודתו ב-75% לפחות. ניתן תמיד לרכוש הרחבות ביטוח שבהן המבוטח יהיה זכאי לתגמולי ביטוח בשיעורים נמוכים יותר, למשל החל מ-25%.  

אובדן כושר עבודה – ביטוח שנועד לפצות מבוטח לתקופה בה אינו יכול להמשיך לעבוד עקב תאונה או מחלה. קיימת נטייה של מבוטחים לחשוב כי מדובר בביטוח אבטלה אך אין זה כך. חברות הביטוח קובעות בד"כ בתנאי הפוליסה כי ישלמו את הגבוה מבין סכום הביטוח שרכש המבוטח או, 75% מהשכר הממוצע בשניים עשר החודשים שקדמו למקרה הביטוח. ככלל, ניתן לסווג את הביטוחים ל"צווארון לבן" או אובדן כושר עבודה עיסוקי ו"לכחול" – אובדן כושר עבודה מקצועי.

הגדרה לביטוח אובדן כושר עבודה ​

שלילת כושר עבודה עקב תאונה או מחלה. שלילת כושר עבודה באופן מלא. שלילת כושר עבודה באופן חלקי. תחשיב לינארי. תחשיב ע"ב.

הגדרות אובדן כושר עבודה

  • פיצוי
  • שחרור מתשלום פרמיה
  • תקופות המתנה
  • פרנצ'יזה

שתף עמוד:

יצירת קשר

לכל שאלה חייגו: