המחלקה המסחרית

*ניהול וייצוג במו"מ בין יזמים, עריכת מיזמים משותפים וניסוח הסכמי שיתוף פעולה.

*ייצוג להכנת חוזי שותפים ושותפויות (שותפות חוזית, שותפות רשומה, שותפות מוגבלת).

*עריכת הסכמי בעלי מניות מייסדים וייצוג יזמים.

*הקמת חברות וקביעת תקנונים מורכבים.

*הסדרי מכירה כפויה (מניות או שותפויות) + ביטוחי שותפים.

*תכנון עזבונות וניסוח צוואות מורכבות.

*עסקאות מיזוג ורכישות, חלקיות ומלאות חברות פרטיות בלבד.

*הסכמי שמירת סודיות במידע (NDA).

*פירוק חברות מרצון.

*עריכת הסמי שלמות קצבה פנסיונית מתקציב החברה (פנסיה תקציבית לבעל שליטה).

* הסכמי העסקה / קבלנות, יחד עם מנגנוני תגמול בכירים ( RSU/ESOP).

*הסכמי הבראת חברה פרטית בלבד וגיוס הון, לרבות ניהול סבבי גיוס והנפקת מניות או הג"חים.

*ניסוח כתבי שירות חלף ביטוח.

*רישום סימני מסחר (ישראל / WIPO, ללא אנגליה / סין / ארה"ב).

*התנגדויות למכרזים פתוחים (לרבות הליכים תחרותיים דמויי מכרז).

 

משרדנו עובד בשיתוף פעולה עם יועצים, רואי חשבון וכלכלנים בכירים, לצורך ליווי מקצועי, אסטרטגי ומיסויי, ונשמח לעבוד יחד עם כל גורם מקצועי שנבחר על ידי הלקוח או להמליץ על גורמים מוסכמים לפי הצורך. עורכי הדין במחלקה המסחרית מכירים בצורך שבניהול הליווי המשפטי לצד הליווי המקצועי, כדיסציפלינות משלימות זו לזו".

כרמיאל

הנפח 34
ט: 04-9118900
פ: 04-9112113

חיפה

שד' המגנים 35
ט: 04-9112112
פ: 04-9112113

רמת גן

מנחם בגין 7
ט: 03-6229000
פ: 03-6229001

באר שבע

האנרגיה 77 ת.ד 500
ט: 077-3015667
פ: 03-6229001

שתף עמוד:

יצירת קשר

לכל שאלה חייגו: