מקרים מיוחדים של תאונות עבודה

בקע מפשעתי​

 1. בקע יוכר כתאונת עבודה – רק אם אירע תוך כדי העבודה עקב מאמץ לא רגיל או פגיעה במישרין בקיר הבטן. קבלת טיפול רפואי תוך 72 שעות מהאירוע.
 2. סעיף' 84 לחוק הביטוח הלאומי: 3 תנאים במצטבר:
 3. הבקע הופיע תוך כדי העבודה כתוצאה ממאמץ לא רגיל או פגיעה במישרין
 4. עקב הופעת הבקע המבוטח הפסיק עבודתו וקיבל טיפול רפואי תוך 72 שעות
 5. הודעה על התקף כאבים נמסרה למעביד או למל"ל תוך 72 שעות.
 6. מאמץ לא שיגרתי יקבע באופן סובייקטיבי לתובע ולטיב עבודתו.
 7. דוגמאות מהפסיקה: הוכרה תביעות עקב הרמת בלוני גז, העמסת סחורה על משאית​

מקרים מיוחדים של תאונות עבודה – שבץ מוחי CVA​

.1 שבץ מוחי – גם אסכמי וגם דימומי.  יוכר רק אם תהיה פנייה בתוך עד 24שעות מהאירוע. מצריך הוכחה של אירוע חריג.!!

עב"ל 208/09 יהושע לב נ' מל"ל

"הבהיר הפרופ' כי גם במסגרת זמן זו יש לשקול בכל מקרה ומקרה את עוצמת הדחק הנפשי, ואת השפעת הדחק מול השפעה אפשרית של גורמי הסיכון הטבעיים שיש במבוטח לחלות באירוע מוחי"..​

מקרים מיוחדים – אוטם שריר הלב

 1. אוטם יוכר כתאונת עבודה – רק אם התובע יוכיח קיומו של אירוע חריג או מאמץ מיוחד.
 2. המבחן המשפטי קבוע בסעיף 83 לחוק הביטוח הלאומי התשנ"ה- 1995 : "תאונה שארעה לעבוד תוך כדי עבודה רואים אותה כתאונה שארעה גם עקב העבודה, אם לא הוכח ההיפך; אולם תאונה שאינה תוצאה של גורמים חיצוניים הנראים לעין, בין שארעה לעובד ובין לעובד עצמאי, אין רואים אותה כתאונת עבודה, אם הוכח, כי השפעת העבודה על ארוע התאונה היתה פחותה הרבה מהשפעת גורמים אחרים".
 3. הוכרו מקרים של עומס עבודה חריג בסמוך למועד: ויכוח קולני עם לקוח או חבר לעבודה, פיטורים דרמתיים, האשמות קשות וכד' כתאונות עבודה.​

דמי פגיעה על תאונות עבודה​

 • ישולמו לתקופה של עד 90 ימים, כפוף להמצאת אישורים על תעודות לנפגע בעבודה ברצפיות ולכל התקופה.
 • לאחר 90 ימים יש להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות – יקבעו נכויות זמניות.
 • תקנה 18
 • נפגע עבודה אשר זכאי לנכויות זמניות ולא חזר לעבודה זכאי לתבוע השלמה ל-75%  משכרו הממוצע ב 3 חודשים שלפני האירוע וכל עוד הוא זכאי לנכויות זמניות.​

קצבה או מענק​

 • עד 9% – לא זכאי לכל תשלום
 • סכום חד פעמי – 19% – 10% – זכאי לסכום חד פעמי שיקבע ע"פ הנוסחה הבאה.
 • ממוצע שכר 3 חודשים לפני האירוע מוכפל ב- 75% מוכפל בשיעור הנכות שנקבעה ומוכפל במקדם 43 . קצבה – נכות יציבה מעל 20% , שיעור הנכות – שכר ממוצע 3 חודשים לפני כפול
 •  75% כפול שיעור הנכות שנקבעה.
 • איחור בהגשה – הוגשה תביעה לאחר יותר מ- 12 חודשים כאשר מפחיתים מ- 43
 • את מס' החודשים שחלפו לאחר תום 12 חודשים. משמעות של קביעת נכות לדוג' 5% בתאונת עבודה שהינה גם תאונת דרכים.​

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים​

6 ב. "נקבעה על פי כל דין דרגת נכות לנפגע בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים, לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק זה, תחייב קביעה זאת גם לצורך התביעה על פי חוק זה; ואולם בית המשפט יהיה רשאי להתיר לבעל דין בתביעה לפי חוק זה, להביא ראיות לסתור את הקביעה האמורה, אם שוכנע שמן הצדק להתיר זאת מטעמים מיוחדים שיירשמו"

דחייה של הכרה מיקרו-טראומה או מחלת מקצוע​

 • ככל שמוגשת תביעה והיא נדחית – סמכות הערעור היא לביה"ד לעבודה.
 • ככלל בית הדין ישמע עדים ו/או ימנה מומחה שיקבע אם קיים קש"ס.
 • ככל שהתביעה תתקבל יקבע מומחה ע"י בית הדין.
 • החלטת המומחה תנחה את בית הדין ואולם ניתן לבקש ולהגיש שאלות הבהרה.
 • ניתן במקרים קיצוניים לבקש מינוי מומחה נוסף.

דיון מחדש על תאונות עבודה

לאחר תקופה של 6 חודשים מקביעת נכות אחרונה ניתן לפנות לבקשה לדיון מחדש. יש לשלוח לרופא משפחה עם טופס. שיפנה לרופא מקצועי שימלא אישור בדבר החמרה ואז להגיש. הפחתת גמלאות, קיים סיכון של הפחתה גמלה. יש לידע את התובע. רצוי להתייעץ עם עו"ד דיני עבודה שבקיא יותר בפרטים.

שתף עמוד:

יצירת קשר

לכל שאלה חייגו: