מחלת מקצוע

סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי קובע את הגדרתה של מחלת מקצוע. זוהי מחלה שיש לה קשר נסיבתי בין מחלת המבוטח ובין עבודתו. הבעיה היא שתמיד ישנה האפשרות לסתור את חזקת מחלת מקצוע. על פי הפסיקה, הזכאות להכרה במחלת מקצוע מותנית בתנאים הבאים:

  •  מחלה שממנה סובל המבוטח נקובה ברשימה שבתוספת.
  • המבוטח חלה בזמן שהמחלה הופיעה ברשימה ובתוספת.
  • המבוטח בא במגע עם חומרים המפורטים בו.
  • המבוטח עסק בהליכי ייצור המפורטים ברשימה.
  • המבוטח חלה במחלת מקצוע עקב עבודתו.

שתף עמוד:

יצירת קשר

לכל שאלה חייגו: