נכות כללית

מי זכאי לקצבת נכות כללית?

אדם הזכאי לנכות כללית הוא מי שעקב נכותו לא מסוגל לעבוד ואי יכולותו להשתכר פחתה לפחות ב-50 אחוז.

התנאים לזכאות בקצבה: תושב ישראל מעל גיל 18 אשר כושרו להשתכר צומצם עקב הליקוי בבת אחת או בהדרגה ב- 50% או יותר. א.כ.ע נמשך למעלה מ-90 ימים. לא יקבע תאריך רטרו של למעלה מ- 15 חודשים מיום הגשת התביעה.​

שיעור הגמלה​

 • אדם ששכרו לא עולה על 21% מממוצע השכר במשק ושנקבעה לו א.כ.ע 100% זכאי לקח"ן – 7%.
 • קצבה מלאה ליחיד – 25%.
 • במקרה של תלויים – בן זוג עם הכנסות נמוכות – 12.5% נוספים.
 • כל ילד קטין עד שני ילדים – 10% נוספים.​

שיקום מקצועי​

השיקום נשעה במידה ונקבעה נכות של 20% ומעלה וע"פ מבחנים והמלצה של פקידת שיקום​.

נכות רפואית ונכות תפקודית

 • רק לאחר 90 ימי א.כ.ע וקיטון שכר של למעלה מ- 50%.
 • נכות רפואית – סעיף  208  נכות רפואית בשיעור 60% לפחות.
 • אם נקבעה נכות בגין ליקוי אחד של למעלה מ- 25% הזכאות כבר מ- 40%.

נכות תפקודית​

דרגות – 100%, 75%, 74%, 65%, 60%.
מה בודקים בבדיקה לנכות כללית? השפעת ליקויים על חזרה לעבודה, והאם יכול האדם לרכוש עיסוק אחר.​

סדר הפעולות בנכות כללית​

 1. הגשת תביעה.
 2. קבלת קביעה של אחוזי נכות רפואית. ערעור ככל שלא עוברים מינ' נדרש.
 3. הזמנה לפקיד שיקום.
 4. הזמנה לועדת אי כושר.
 5. ערעור על קביעת נכות ו/או אי כושר ככל שנדרש.
 6. ועדת ערר.
 7. סמכויות בית הדין לעבודה בתביעה.​

ילד נכה​

תשלום דמי מחיה עבור ילד נכה של מבוטח. עזרה הדרושה ללימודיו של ילד. תקופות זכאות לתביעה – עד גיל 3. לאחר גיל 3 ועד 18. מעל 18 – נכות כללית​.

מה מקבלים ?​

 • 30% מקצבת יחיד מלאה במי שמתקיים: ילד תלוי בעזרת הזולת, או, ילד עם ליקוי מיוחד.
 • 60% מקצבת יחיד למי שיש ליקוי מיוחד ע"פ פרק אחר.
 • 80% מקצבת יחיד מלאה – ילד הזקוק להשגחה מתמדת, או תלוי מאוד בעזרת.

זולת ע"פ רשימת ליקויים סגורה

 • 100% – זקוק לטיפול רפואי מיוחד, טרם מלאו לו 14 שנים.
 • 120% – מי שזקוק לטיפול רפואי מיוחד ומלאו לו 14 שנים​.

בדיקה מחדש ותביעה חדשה​

 • בדיקה מחדש של נכות ו/או של דרגת אי כושר.
 • לא תערך בדיקה מחדש אלא אם כן חלפו לפחות 6 חודשים ממועד הקביעה במועד בו התקבלה באחרונה הודעת הדחייה​.

למידע נוסף על זכויותיו של נכה וייעוץ משפטי עם עו"ד ביטוח לאומי תוכלו ליצור קשר עם משרדם של קן-דרור & הראל.

שתף עמוד:

יצירת קשר

לכל שאלה חייגו: